İş Akış Şemaları

Ortak İş Akış Şemaları

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü​

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü

Kapak Oranizasyon El Kitabı İş Akışları

Bkü İçin Reçete Yazma

Bkü Uygulama Yetki Belgesi Verilmesi

Bkü Toptan ve Perakende Satış Bayiliği Yetkilendirmesi

Çatak Programı İş Akış Şeması

İyi Tarım Uygulamaları Kapsamında Arazi Merkezli Sertifikasyon Kuruluşu İş Akış Şeması

Organik ve İyi Tarım Ürünleri Satış Yeri Denetimi İş Akış Şeması

Bitki Koruma Ürünleri Ve Zirai Mücadele Alet Ve Makinaları Bayilerinin Denetimi

Yem Depolama ve Satış Yeri Ruhsatı Düzenleme İş Akış Şeması

Zirai Mücadele Alet ve Makina Bayii Yetkilendirme

Reçete Yazma Yetkisinin Verilmesi

Entegre ve Konrollü Mücadele Yönetimi

Özel Tohumluk Üretim Alanlarında Tohumluk Üretimi

Tohum İşleyici, Fide Üretici, Fidan Üretici, Tohum Üretici, Tohumluk Bayi Belgesi

Tohum Yetiştirici ve Süs Bitkisi Üretici Belgesi

Tohumluk Bayiliği Denetim

Tohumluk Sertifikasyon  (Patates)

Tohumluk, Fide, Fidan Sertifikasyon

Ahşap Ambalaj Malzemelerinin İşaretlenmesi İş Akışı

Operatör Denetim

Bitkisel Ürün İhracatı İş Akış Şeması

Operatörlerin Kayıt Altına Alınması ve Bitki Pasaportu Düzenlenmesi

Entegre Mücadele

Fumigasyon Uygulaması

Süne Mücadelesi

Kimyevi ve Organik Gübre Bayii Denetim

Diğer Gübrelerin Satış ve Stok Takibi İş Akışı

Nitratlı Gübreler İş Akışı

Organik Tarım İşletme Merkezli Sertifikasyon Kuruluşu Denetleme

Çiftçi Kayıt Sistemine Bağlı Tarımsal Destekleme Ödemeleri

Biçerdöverle Hasat ve Kontrolü  İş Akış Şeması

Gübre Dağıtıcılık Belgesi Düzenleme

Şikayete Bağlı Gübre Denetimi

Birim- Gelen Evrak İş Akış Şeması

İyi Tarım Uygulamaları

Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri ​Şube Müdürlüğü

Arı Kayıt ve Tescıl Sıstemı

Hayvancılık Desteklemeleri

Amatör Balıkçı Belgesi Düzenlenmesi İş Akış Şeması

Belgesız  Hayvan Maddelerı Sevkı  İş Akış Şeması

Belgesız Hayvan Hareketleri İş Akış Şeması

Büyükbaş Hayvan Küpeleme ve Kayıt Sıstemı  İş Akış Şeması

Ev ve Süs Hayvanları Satış Yerlerı Denetleme  İş Akış Şeması

Damızlık Atların Vize Ve Yeni Belge İşlemleri

Damızlık Kümes ve Kuluçkahane Faaliyet Onay-Sağlık Sertifikası İş Akış Şeması

Deney Hayvanları Üniteleri Kuruluş ve Çalışma İzni

Muayenehane ve Polıklınık Denetleme  İş Akış Şeması

Özel Veterıner, Laboratuvar  Kuruluş Çalışma  ve Veya İşletme İznı  İş Akış Şeması

Veterıner Ecza Deposu Ruhsatlandırılması

Gerçek ve Tüzel Kişi Balıkçı Ruhsat Tezkeresi  Düzenlenmesi ve Vize İşlemleri

Hastalık Çıkış Sönüş İş Akış Şeması

Veterıner Muayenehane ve Polıklınık Ruhsatlandırılması İş Akış Şeması

Yurtıçı Hayvan ve Hayvan Maddelerının Sevk Sıstemı

Hastalıktan Ari İşletmeler İş Akış Şeması

Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteklemesi(Anaflaktik Şok-Atık Desteklemesi)

Koruyucu Hekimlik Faaliyetleri

Suni Tohumlamanın Sisteme Kaydı İş Akış Şeması

Suni Tohumlama Uygulamasının Devrine Yönelik Sözleşme

Ev ve Süs Hayvanları Kuruluş İznı ve Ruhsat  İş Akış Şeması

Su Ürünleri Avcılığı Kontrolü İş Akış Şeması

Gezginci Arıcılık Konaklama İşlemleri

Su Ürünleri  Parekende Satış Yeri Denetimi İş Akış Şeması

Avlak Sahaların Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiralanması İş Akış Şeması

Su Ürünleri Projeleri Kabulü İş Akış Şeması

Tekne Ruhsatı-Vizesi İşlemleri İş Akış Şeması

Su Ürünleri Yetiştiricilik Alanlarının Denetlenmesi İş Akış Şeması

Hayvan İthalatı İş Akış Şeması

Hayvan Maddeleri İhracatı İş Akış Şeması

Hayvan Pazarı Ruhsatlandırma İş Akış Şeması

İşletme-Tesis Denetimleri İş Akış Şeması

Kalıntı İzleme İş Akış Şeması

Kesimhane Onay İşlemleri İş Akış Şeması

Kesimhane Resmi Kontrolü İş Akış Şeması

Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele İş Akış Şeması

Kuduz Şüpheli Temas İş Akış Şeması

Yarış Atlarının Pedigri İş Akış Şeması

Sperma-Ovum-Embiriyo (İthalat-Bayi-Distribitör) Uygunluk İş Akış Şeması

Sürücü Bakıcı Yeterlilik Belgesi İş Akış Şeması

Nakliyeci Yetki Belgesi İş Akış Şeması

Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğü

Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme​ Şube Müdürlüğü

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

Hukuk Birimi

Döner Sermaye

Sivil Savunma

''