İl Müdürü


Dr. Emine SEVER 


1973 yılında Eskişehir'de doğan Dr. Emine SEVER İlk, orta ve lise öğrenimini Eskişehir'de tamamlamıştır.
1995 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun olan SEVER, 2003 yılında ise aynı üniversitenin Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalında doktora eğitimini tamamlamıştır.
2014 yılında Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisansını tamamlayan SEVER, 2015 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur.
1997 yılında Bingöl İli Genç İlçesinde öğretmen olarak göreve başlayan SEVER, 1998 yılında Bakanlığımıza geçerek 1998-2001 yıllarında Eskişehir İl Tarım Müdürlüğünde ve 2001-2005 yılları arasında ise Denizli Tarım İl Müdürlüğü ve Denizli İl Kontrol Laboratuvarında Veteriner Hekim olarak görev yapmıştır.
2005-2008 yılları arasında Ardahan İli Damal İlçesinde, üç yıl süre ile İlçe Tarım Müdürü olarak görev yapan SEVER, 2008-2010 yılları arasında Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğünde Toksikoloji Laboratuvarını kurarak toksikoloji şefliğini yürütmüştür.
2010 yılında Sivas İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü olarak atanan SEVER, 06.11.2018 tarihine kadar Şube Müdürü olarak görev yapmıştır.
​Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün 06.11. 2018 tarih ve 10058 sayılı yazısı ile Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atanan Dr. Emine SEVER, 07.11.2018 tarihinden itibaren İl Müdürü olarak görev yapmaktadır.
Dr. Emine SEVER’ in 4 adet makalesi Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış olup, 2 adet bildirisi’ de Ulusal bilimsel toplantılarda sunularak bildiri kitaplarında basılmıştır.
İyi seviyede İngilizce bilen SEVER, Evli ve iki çocuk annesidir.


''