4.4.2018 / Gösterim Sayısı : 336

Tek Tırnaklı Hayvanların Kimliklendirilmesi

"Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmelik" 20.02.2018 tarihli ve 30338 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, 31 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir. Söz konusu yönetmelik, ülkemizde bulunan tek tırnaklı hayvanların kimliklendirilerek kayıt altına alınması, hareketlerinin izlenmesi ve tek tırnaklı hayvan hastalıklarının takibini kolaylaştırmak amacı ile hazırlanmış olup, Yönetmeliğin yürürlüğe gireceği 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren 12 ay içerisinde ülkemizdeki tüm tek tırnaklı hayvanlar kimliklendirilerek kayıt altına alınacaktır.

Yarış atlarının kimliklendirme işlemlerine Yüksek Komiserler Kurulu tarafından devam edilecek, Yüksek Komiserler Kurulu tarafından daha önce kimliklendirilen Safkan Arap ve İngiliz atları kimliklendirilmiş olarak kabul edilecektir. Yönetmelik gereği, tek tırnaklı hayvanlar doğumundan itibaren 12 ay içerisinde veya işletmeyi terk etmeden önce boynun ortasına uygulanan transponder (mikroçip) ile kimliklendirilerek kayıt altına alınacak ve hareketlerinin izlenmesi sağlanacaktır.

Ayrıca 31 Aralık 2019 tarihine kadar merkezi bir veri tabanı kurularak, tek tırnaklı hayvan bulunan işletmeler kayıt altına alınacak, hayvan sahibinin işletme ve hayvanlarla ilgili kayıt tutması sağlanacaktır.


''