T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

TÜRKİYE’NİN ÖZEL SEKTÖR ELİYLE KURULAN İLK EMBRİYO ÜRETİM MERKEZİNİN ÇALIŞMA İZNİ ESKİŞEHİR’DE VERİLDİ

Yayın Tarihi : 25.6.2022

Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürümüz Ender Muhammed Gümüş, İlimiz Tepebaşı İlçesi sınırları içerisinde bulunan ve ülkemizde ilk defa özel sektör teşebbüsü ile kurulan embriyo üretimi çalışma izni alan Reprotech Sperma, Ovum ve Embriyo Üretim Laboratuvarı'nı 21.06.2022 tarihinde ziyaret ederek çalışma izin belgelerini takdim etti. İşletme sahibine bu büyüklükteki bir yatırımın ilimizde yapılmış olunmasından dolayı teşekkürlerini sunarak bu değerli üretimin ülkemiz hayvancılığına hayırlı olmasını temenni eden İl Müdürü Gümüş dışa bağımlılığımızı azaltacak olmasından dolayı laboratuvarın stratejik önemine vurgu yaptı.

Çalışma izninin taktim edilmesi ziyaretinde Reprotech Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Ahmet Fatih Öğüç ise Eskişehir'de kendi öz kaynaklarıyla embriyo üretim laboratuvarını kurduklarını ve her türlü alet ekipmanı temin ederek in vivo ve in vitro koşullarında embriyo üretim kadrolarını yetiştirdiklerini belirtti. Donör ve taşıyıcı hayvanlar için 60 başlık ahır yaptıklarını ifade eden Öğüç ayrıca hayvanların karantinası için bir karantina ahırı kiraladıklarını belirtti.

Peki, embriyo üretimi neden önemli!

Embriyo üretimi ve transferi dünyanın gelişmiş ülkelerinde çok yaygın olarak kullanılan bir ıslah uygulamasıdır. Bu yöntemle Genomik testlerle belirlenmiş üstün verimli donör hayvanlarda süper ovulasyon yapılarak çok sayıda yumurta elde edilmekte, elde edilen yumurtalar yine genomik testle seçilmiş yüksek verim özelliklerine sahip boğaların sperması ile döllenerek çok sayıda embriyo oluşturulabilmektedir. Bu embriyolar vasat verim özelliklerine sahip taşıyıcı hayvanlara nakledilerek çok sayıda üstün verimli yavru elde edilebilmektedir. Klasik ıslah yöntemleri ile genetik ilerleme çok uzun zaman alırken bu yöntemle hayvan popülasyonun genetiği hızla iyileştirilerek birim hayvan başına süt ve et verimi çok kısa sürede arttırılabilmektedir.

Ülkemiz kaliteli damızlık için her yıl on binlerce damızlık ithal edilmektedir. Çok pahalı olan genomik embriyo ve sperma yetiştiriciler tarafından alınamamaktadır. Bu durum hayvan ıslahını olumsuz etkilemektedir. Kurulan laboratuvar ile ülkemizde ticari olarak dondurulmuş embriyo üretimi yapabilecektir. Bu sayede uygun fiyattan dondurulmuş embriyo üreterek kullanımının yaygınlaştırılması sağlanacak ve ihracatı yapılabilecektir. Yerli olarak üretilmesi ve uygun fiyatla üreticilere ulaştırılması ıslahı hızlandıracak, hayvan başına et ve süt üretimini artıracak ve hayvansal ürünlerde kendi kendimize yeter hale gelmemizi sağlayacaktır.

Ziyaret, Reprotech Yönetim Kurulu Başkanı Öğüç'ün laboratuvarın kurulmasında gösterdikleri destek için İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş ve Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Zekeriya Ar'a teşekkür plaketlerini takdim etmesiyle sona erdi.