T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

GÜMÜŞ; “ TARIMINDA MADENİNİN DE KAYNAĞI TOPRAK” DEDİ

Yayın Tarihi : 20.06.2022

Eskişehir Madencilik Kümesi Derneği (EMKD) tarafından organize edilen ve Eskişehir Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde  (ESO) düzenlenen ''Tarım Arazileri ve Meralarda Madencilik Faaliyetleri İstişare Toplantısı' na Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü temsilen Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, İl Müdür Yardımcısı Rıdvan Akpolat, Tarımsal Alt yapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü Ece Özel Cura ile Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü İbrahim Balk katıldı.

ESO Mümtaz Zeytinoğlu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya; EMKD Başkanı Metin Çekiç ve ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Madencilik Kümesi üyeleri de katılım sağladılar.

Eskişehir Madencilik Kümesi Derneği Başkanı Metin Çekiç, maden sektörünün öneminin altını çizdiği açılış konuşmalarında Türkiye'nin doğal kaynak rezervleri açısından dünyanın önemli ülkeleri arasında olduğunu ifade ederek  "Özellikle pandemi sonrası artan enerji maliyetleri, hammaddede dışa bağımlılık hepimizin sofrasına artı maliyet olarak dönüyor. Sadece maden sektörü olarak değil toprağa dayalı üretim yapan tarım sektöründe de Rusya-Ukrayna savaşı sonucunda yaşanılan sorunlar, bu alanların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Ancak madenciler olarak bu sorunların yanı sıra ruhsatlandırma, maden faaliyetlerinde yaşanan yapısal sorunlar ve kamuoyunda oluşan olumsuz algı gibi ciddi sıkıntılarımız var. İlgili kurum ve bakanlıklar nezdinde bu sorunları çözüme kavuşturmak istiyoruz. Bugün EMKD tarafından gerçekleştirilen, madencilik sektörü ve Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında yüz yüze yapılan, sorunların ve çözümlerin konuşulduğu ilk istişare toplantısıdır." dedi.

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ise Eskişehir madencilik sektörünün hem ihracat hem de yurtiçi piyasasında ciddi bir potansiyel oluşturduğunu belirterek, "Madenden üretim yapan, taşa toprağa dayalı 2 komitemiz, 150'den fazla madencimiz var. Eskişehir bu anlamda ciddi bir altyapıya sahip. Türkiye'nin toplam cirosunda önemli payları bulunuyor. Bugün de burada hem madencilerimiz hem Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ile bir araya gelerek, sektörde yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini konuşacağız. Madencilik sektörünün bürokrasinin ağır çarklarına takılmadan mevzuatlar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebilmeleri için ilgili kurum müdürlüklerimiz ile olumlu diyaloglar içerisindeyiz. Sorunlarımızı çözüme kavuşturma odaklıyız. Bu konuda tecrübeleri ve çözüm odaklı yapısı itibariyle İl Müdürümüz Ender Muhammed GÜMÜŞ' ün İlimiz için önemli bir şans olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Kurum olarak iş birliğine açık olduklarını dile getiren Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, "Topraktan çıkan her şey önemli, tarımın da madenin de kaynağı toprak. Kurum olarak sadece tarım alanında değil sanayi alanında da üreticilere ciddi destekler verdik ve milletimiz devletimizin lehine olacak her konuda iş birliğine açığız. Üretim yapan, istihdam sağlayan tüm madencilerimizin mevzuat çerçevesinde destekçisi olmaya devam edeceğiz. Pandemi ve Rusya-Ukrayna krizinden sonra tüm dünya ciddi şekilde etkilenmeye başladı.  Bu sebeple sorun ve çözüm önerilerini derleyerek ilgililere doğru bir şekilde iletmeli ve ortak bir yol haritası çıkarmalıyız. Kurumumuzun kapıları mevzuatlarımızın doğru anlaşılabilmesi ve sonradan firmalarınızın sıkıntı yaşamasını önlemek adına her zaman sizlere de vatandaşlarımıza da açıktır." dedi.

Açılış konuşmaları sonrası Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü İbrahim Balk 4342 Sayılı Mera Kanununun madencilik faaliyetleri kapsamında uygulamaları ve faaliyetleri hakkındaki sunumunu gerçekleştirdi. Sonrasında Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürü Ece Özel Cura 5403 Sayılı Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı kanununun madencilik faaliyetleri kapsamında uygulamaları konusunda sunumlarını yaptılar. Küme üyelerinin uygulamalar hakkındaki sorularının cevaplanmasıyla toplantı sona erdi.