T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

NİTRAT KİRLİLİĞİ İZLEME İÇİN YILDA 4000 ANALİZ YAPILIYOR

Yayın Tarihi : 22.9.2022

Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği gereği Eskişehir genelinde sularda tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğinin izlenmesi amacıyla, 39 adet yüzey ve 23 adet yeraltı olmak üzere 62 adet izleme istasyonu tespit edilerek alınan numuneler ile yılda yaklaşık 4000 analiz yapılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed GÜMÜŞ konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede: " Sulardaki nitrat kirliliğinin en önemli nedeni ihtiyaç fazlası gübre kullanımıdır. Bu nedenle arazilerinizde öncelikle toprak analizi yaptırarak, ekeceğiniz ürüne göre toprağın ihtiyacı olan bitki besin elementlerinin doğru zamanda ve doğru miktarda kullanılması önem arz ediyor. Doğru gübre kullanımı hem üretim maliyetlerini azaltacak hem de topraklarımızı hem de su kaynaklarımızı kirliliğe karşı koruyacaktır. İl Müdürlüğümüzce tarımsal sulama amaçlı kullanılan sulardan düzenli numuneler toplanarak ölçümler yapılıyor. Yüzey istasyonlarımız; 3 adet baraj gölü, 13 adet sulama göleti ve 23 adet akarsu noktasından oluşmakta olup belirlenen yüzey istasyonlarından ayda 1 kez, yeraltı istasyonlarından ise her üç ayda 1 kere olmak üzere yılda yaklaşık 4000 analiz yapılıyor. Ölçülen değerler Nitrat Bilgi Sistemine gerçek zamanlı olarak işleniyor. Böylece her ay düzenli olarak azot ve azot bileşiklerinin seyri teknik personelimizce takip ediliyor. Nitrat kirliliğinin oluşmasında en önemli etmenlerden biri gübrelerdir. Bitkinin ihtiyacından fazla veya ihtiyaç duymadığı zaman azotlu gübre uygulanması sonucunda oluşan fazla nitrat (NO3) yağış ve sulama suları ile yıkanarak veya sızarak bitki kök bölgesinden uzaklaşır, bitki tarafından kullanılamayarak hem kayba uğrar, hem de yerüstü ve yer altı sularına geçerek kirliliğe yol açar.

Bu nedenle tüm bu işlemleri yapmaktaki temel amacımız; nitrat kirliliğini azaltmak, tarım arazisine uygulanacak katı hayvan gübresi miktarının 170 kg N/ha/yıl, sıvı hayvan gübresi veya bulamacın 50 m3/ha/yıl, yer altı ve yüzey suyundaki nitrat konsantrasyonunun ise 50 mg/l miktarını geçmemesini sağlayacak tedbirleri almaktır. İl ve ilçe Müdürlüğü teknik personelimizle üreticilere yönelik bilgilendirme toplantıları, iyi tarım uygulama eğitim ve uygulama demostrasyonları yaparak bilinçli ve sürdürülebilir tarım için çalışmalarına devam etmekteyiz. Gelecek nesillere miras bırakacağımız, yapay yollarla üretimi mümkün olmayan, oluşması yüzyıllar alan toprağımızı ve su kaynaklarımızı korumak hepimizin görevi "  dedi.