Formlar

​Form_5 GTHB Düzenleyici Faaliyet Talep Formu

Form_6 Revizyon İstek Formu

Form_10 Uygun Olmayan Hizmet Formu

Form_11 UYGUN OLMAYAN HİZMET TAKİP FORMU

Form_14 (Yıllık - Mazeret İzin Formu)

Form_15 (Hastalık (Sıhhi) İzin Formu)

Form_16 (kısa süreli izin ve görev formu)

Form_17 (Yurt Dışı İzin Formu)

Form_18 (Aday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesi)

Form_19 (Devlet Memuru Yemin Formu)

Form_20 (İşçi İzin İstek Formu)

Form_21 (Daimi İşçi Değerlendirme Formu)

Form_22 (Bilgi Notu Formu)

Form_23 (Görüş Bildirme Formu)

Form_25 Vekalet Formu

Form_26  Yetki Devri Formu

Form_27  Görev Devri Formu

Form_28 Hata Bildirim Formu

Form_29 Şikayet Formu

Form_30 Tutanak Formu

Form_31 Çalışan Öneri Formu

Form_35 Temel Süreç Tanım Formu

Form_36 İş Tanımı ve Gerekleri Belgeleri

Form_37 (Ortak Görev ve Sorumluluklar)

Form_38 iş süreçleri  evrak takip formu

Form_40 Süreç İzleme Formu

Form_41 DÜZELTİCİ FAALİYET İZLEME LİSTESİ

Form_42 Hizmet Alanlar Görüş Öneri ve Anket Formu

Form_43 Hizmet Alanlar Görüş Öneri Takip Formu

Form_44 Hizmet Alanlar Şikayetleri Formu

Form_45 Personel Görüş, Öneri Ve Anket Formu

Form_46 EĞİTİM KAYIT -  KATILIM FORMU

Form_47 EĞİTİM DEĞERLENDİRME FORMU

Form_48 ORYANTASYON EĞİTİMTUTANAĞI

Form_49 EĞİTİM HİZMETİ DEĞERLENDİRME FORMU

Form_58 (Personelin Eğitim Düzeyi Formu)

Form_59 (Genel Personel Dağılımı Formu)

Form_60 (Mevcut Durum Formu)

Form_61 (Taşınmaz Dağılımı Formu)

Form_62 (Taşınır Dağılımı Formu)

Form_63 Kalibrasyon Takip Formu

Form_64 Bakım Onarım Takip Formu

Form_65 Bakım Onarım Talep Formu

Form_66 İAŞ Çizim Standartları

Form_67 Eğitim Dönüşü Rapor Formu

Form_68 GTHB İhtiyaç Talep Formu

''