Görev Tanımları

İl Müdürlüğü Görev Tanımları

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü​ Görev Tanımları

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü Görev Tanımları

Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri ​Şube Müdürlüğü Görev Tanımları

Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı Şube Müdürlüğü Görev Tanımları

Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü Görev Tanımları

Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme​ Şube Müdürlüğü Görev Tanımları

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü Görev Tanımları

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Görev Tanımları

İlçeler Görev Tanımları

Döner Sermaye Görev Tanımları

Hukuk Birimi Görev Tanımları

Sivil Savunma Görev Tanımları

Ortak Görev ve Sorumluluklar

''