18.4.2018 / Gösterim Sayısı : 700

Arazi Toplulaştırması Projesinde 2.Askı Aşaması

İlimiz Odunpazarı İlçesi ; Akpınar , Aşağıçağlan , Doğankaya , Eşenkara , Gümele ,İmişehir, Kalkanlı, Karaalan, Kıravdan, Süpren, Türkmentokat, Aşağıçağlan, Kayapınar ,Uluçayır Mahalleleri ve Tepebaşı İlçesi Musaözü ,Satılmışoğlu, Kızılinler, Takmak, Turgutlar, Yusuflar ve Yörükakçayır Mahalleleri olmak üzere toplam 21  yerleşim yerinde Bakanlar Kurulu Kararı ile 3083 Sayılı Tarım Reformu Kanunu kapsamında 17.10.2014 Tarih ve 29148 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak Tarım Reformu Uygulama Alanı ilan edilmiştir. İlimizde Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Eskişehir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kontrolünde çalışmalar 13.02.2015 tarihinden itibaren devam etmektedir.

Eskişehir Odunpazarı ve Tepebaşı AT ve TİGH Projesi kapsamında yapılan çalışmalarda son aşamalara yaklaşılmış olup, İlimiz Odunpazarı İlçesi YUKARIÇAĞLAN Mahallesi 2. Parselasyon Planı Askısı 18.04.2018 tarihinden itibaren mahallinde yapılacaktır.

Askı ilan tarihlerini ve proje aşamalarının süreçlerini  İl Müdürlüğümüzün resmi internet sayfasından http://eskisehir.tarim.gov.tr/ , projeyi yapan yüklenici firmanın teknik personellerine ait  0544 544 18 50 telefon numarasından ve İl Müdürlüğümüzden takip edebilirsiniz.


Eskişehir Odunpazarı ve Tepebaşı At ve Tigh Projesi Yukarı Çağlan Mahallesi 2. Askı Parselasyon Planı için tıklayınız.


''